Розроблення методики розрахунку інженерних конструкцій опорних колон

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Отримати зрозумілу та корисну інформацію про розрахунок суцільних колон може виявитися непросто, особливо без поглиблених знань інженерної механіки.
Getting clear and useful information about the calculation of solid columns can be difficult, especially without in-depth knowledge of engineering mechanics.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, розрахунок, інженерні конструкції, опорні колони, calculation, engineering constructions, support columns

Бібліографічний опис

Майданюк, Д. Розроблення методики розрахунку інженерних конструкцій опорних колон / Д. Майданюк, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 90-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2024 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч.2. – С. 141