Формування процесів ціноутворення в малому підприємництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

фінансування, ціноутворення, мале підприємництво, financing, pricing, small business

Бібліографічний опис

Півчук, Ю. М. Формування процесів ціноутворення в малому підприємництві / Ю. М. Півчук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 85-86.