Вплив режимів термомеханічного оброблення на стан води в рослинній сировині та молочно-рослинних сумішах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено дослідження зміни фізико-хімічних показників гарбуза свіжого, порошку з гарбуза та молочно-гарбузових сумішей під впливом термомеханічного оброблення. Доведено можливість використання гарбуза в якості вологозв'язувального компонента порівняно з традиційно використовуваними стабілізаційними системами. Визначено рекомендовані режими приготування молочно-овочевих сумішей для виробництва морозива.
This article is dedicated to studies of changes of physical and chemical attributes of row pumpkin, powder of pumpkin and milk-pumpkin mixtures as affected by influence of thermomechanical treatment. The obtained results raise the possibility that pumpkin can be used as water-binding ingredient, in comparison with widely used stabilizers. The conditions of preparing of ice cream mixtures, which consist of dairy and vegetable components, are defined.

Опис

Ключові слова

продукти з комбінованим складом сировини, молочно-овочеві суміші, молочно-гарбузове морозиво, стабілізатори структури, гарбуз, порошок з гарбуза, вільна та зв’язана вода, products with combine structure of material, dairy- vegetable mixtures, milk-pumpkin ice cream, stabilizers, pumpkin, powder of pumpkin, free (freezable) and "bound" (unfreezable) water, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

Бібліографічний опис

Поліщук, Г. Є. Вплив режимів техномеханічного оброблення на стан води в рослинній сировині та молочно- рослинних сумішах / Г. Є. Поліщук, А. В. Згурський, В. А. Михайлик, О. С. Парнаков // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 33. – С. 71-75.

Зібрання