Венчурний капітал: основи та історія виникнення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, венчурний капітал, venture capital, інновації, innovations

Бібліографічний опис

Михайленко, О. В. Венчурний капітал: основи та історія виникнення / О. В. Михайленко, В. В. Василюк // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 66-67.