Інноваційна діяльність в туризмі. Космічний туризм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інноваційна діяльність у сфері туризму спрямована на створення нового або зміни існуючого продукту, на вдосконалення транспортних, готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних та телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. Унікальний приклад інноваційної діяльності у сфері туризму - подорожі туристів на космічних кораблях. Innovation in tourism activities aimed at creating new or modifying existing products, to improve transport, accommodation and other services, development of new markets, the introduction of advanced information and telecommunication technologies and modern forms of organization and management activities. A unique example of innovation in tourism - tourists to travel spacecraft.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, туризм, інноваційна діяльність, космічний туризм, innovation, tourism, space tourism

Бібліографічний опис

Негеля, Т. В. Інноваційна діяльність в туризмі. Космічний туризм / Т. В. Негеля, Ю. І. Сологуб // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2012 р. – К. : НУХТ, 2012. – С. 392-394.