Спосіб отримання дигідроксосульфату алюмінію (Патент на винахiд № 36147)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до виробництва коагулянтів, солей алюмінію, зокрема дигідроксосульфату алюмінію і може бути використаним для очистки питних і стічних вод. The invention relates to the production of coagulants, aluminum salts, such dyhidroksosulfatu aluminum and can be used for purification of drinking water and wastewater.

Опис

Ключові слова

коагулянт, coagulant, дигідроксосульфат, алюміній, питні води, digidrooksosulfat, aluminum, water, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Патент № 36147 C01F7/74. Спосіб отримання дигідроксосульфату алюмінію / Запольський А. К., Салюк А. І., Запольський В. А. - № 99116093, заявл. 05.11.1999 ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 р.

Зібрання