Удосконалення технологї згущених молочних консервів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведена доцільність впровадження вакуумного гомогенізатора в технологічну лінію виробництва згущених молочних консервів з огляду на позитивний вплив на якість готової продукції та енергозаощадження. Встановлено, що вакуумна гомогенізація знижує кислотність нормалізованої суміші на 2-3 °Т, що пояснюється видаленням кисню та вуглекислоти з парами конденсату, підвищує його термостійкість. Досліджено термін зберігання згущених молочних консервів, вироблених із нормалізованої суміші, обробленої на вакуумному гомогенізаторі. Proved the feasibility of the vacuum homogenizer in-line production of condensed milk cans from the point of view of the positive impact on the quality of the finished products and energy saving Found that the vacuum reduces the acidity of homogenization at 2-3 ° T, due to the removal of oxygen and carbon dioxide in vapor condensate and improves its thermal resistance. Investigated the shelf life of condensed milk, produced from normalized mixture treated on a vacuum homogenizer.

Опис

Ключові слова

згущені молочні продукти, condensed milk, вакуумна гомогенізація, vacuum homogenization, кислотність, acidity, термостійкість, heat tolerance, термін хранения, storage life, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Ромоданова, В. О. Удосконалення технології згущених молочних консервів / В. О. Ромоданова, О. В. Кочубей, Ю. О. Шурчкова // Підприємства і цехи малої потужності для переробки сільськогосподарської сировини: ефективність і особливості організації: матеріали наук.-практ. конф. 27-28 листопада 1997 р. – Полтава: 1998. – С. 199-202