Дослідження споживних переваг на ринку дієтичних хлібців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інтенсивний темп життя, постійний дефіциту часу і, водночас, прагнення людей піклуватися про своє здоров’я суттєво впливає на вибір продуктів харчування. Збільшення попиту на продукцію, яка відповідає вимогам швидкого та здорового харчування диктує сучасні тенденції розвитку продовольчого ринку і, відповідно, орієнтири виробникам окремих галузей виробництва харчових продуктів. The intense pace of life, the constant lack of time and yet the people's desire to take care of their health significantly affects the food choices. Increased demand for products that meet the requirements of rapid and healthy diet dictates modern trends in the food market and consequently guidance to producers of certain sectors of food production.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, продукти харчування, дієтичні хлібці, споживні переваги, food, diet bread, consumer preferences

Бібліографічний опис

Бочко, І. В. Дослідження споживних переваг на ринку дієтичних хлібців / І. В. Бочко, В. В. Кійко // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 90.