Аналіз безпеки на виробництві за допомогою методу «дерево відмов»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована методика дозволяє визначити вимоги до оперативності системи безпекою працівників в закладах готельно-ресторанного бізнесу, зокрема, до тривалості циклу управління та ймовірності його своєчасного завершення при нестандартних ситуаціях, аваріях або аварійних ситуаціях. Також можуть бути визначені додаткові показники, що характеризують процес управління безпекою праці. The technique to determine the requirements for the safety system efficiency of workers in establishments of hotel and restaurant business, in particular, the cycle time management and likelihood of timely completion with unusual situations, accidents or emergency situations. There may also be further defined indicators characterizing the process safety management.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, охорона праці, виробничий травматизм, нещасний випадок, «дерево відмов», охрана труда, occupational health, occupational injuries, accident, "fault tree"

Бібліографічний опис

Аналіз безпеки на виробництві за допомогою методу «дерево відмов» / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, Ю. Ю. Єфісько, Д. А. Овчарова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017 р. – С. 167.