Introduction of germinated wheat seeds as enrichment of biological value

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Changes in the structure of consumer demand due to socio-economic factors, the desire to minimize the time of cooking at enterprises of food and at home, the growth of demand for products of plant origin with a reduced amount of fat, sugar, but with high content of dietary fiber, vitamins, minerals and other biologically active substances are the main prerequisites for the development of functional food products and the search for new raw materials that meet current needs. Зміни в структурі споживчого попиту, обумовлені соціально-економічними факторами, прагненням до мінімуму скоротити час приготування їжі в підприємствах харчування і в домашніх умовах, зростання попиту на продукцію рослинного походження зі зниженою кількістю жиру, цукру, але з високим вмістом харчових волокон, вітамінів, мінеральних та інших біологічно активних речовин є головними передумовами для розробки харчових продуктів функціонального призначення і пошуку нових сировинних джерел, що відповідають сучасним запитам.

Опис

Ключові слова

кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, germinted wheat seeds, enrichment, пророщені зерна пшениці, збагачувач

Бібліографічний опис

Mykhalevych, A. Introduction of germinated wheat seeds as enrichment of biological value / A. Mykhalevych, V. Scuibida, H. Ashmarina // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій,11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 77.