Аналіз потенціалу кондитерської галузі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Щоб іти в ногу з ритмом сучасного життя навіть виробникам солодощів доводиться уважно слідкувати за тенденціями на світовому кондитерському ринку. To keep up with the rhythm of modern life has even candy manufacturers closely follow trends in the global confectionery market.

Опис

Ключові слова

потенціал, кондитерська галузь, харчова промисловість, potential, confectionery industry, food industry

Бібліографічний опис

Тоболін, О. В. Аналіз потенціалу кондитерської галузі України / О. В. Тоболін // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 262-264.