Фінансовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мета навчального посібника – сформувати у студентів, фахівців комплексний підхід до фінансового аналізу діяльності підприємств. У пропонованому посібнику розкриваються сутність і зміст фінансового аналізу діяльності підприємств, інформаційне забезпечення фінансового аналізу, аналіз майна та джерел його утворення, аналіз рентабельності підприємства, аналіз грошових потоків, аналіз фінансової стійкості, аналіз ліквідності і платоспроможності, аналіз ділової активності підприємства, аналіз інвестиційної діяльності. Для студентів, аспірантів, викладачів, а також фахівців, які займаються фінансовим аналізом. The purpose of the manual - in the form of students, professionals a comprehensive approach to financial analysis of enterprises. The proposed guide reveals the nature and content of the financial analysis of enterprises, information financial analysis, analysis of assets and sources of its formation, analysis Profitability, cash flow analysis, analysis of financial stability, liquidity analysis and solvency analysis of business activity, analysis of investment activity. For students, graduates, teachers, and professionals involved in financial analysis.

Опис

Ключові слова

фінансова стійкість, ділова активність, платоспроможність, ліквідність, рентабельність, фінансовий стан, фінансові результати, financial stability, business activity, solvency, liquidity, profitability, financial position, financial performance

Бібліографічний опис

Шеремет, О. О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / О. О. Шеремет. — К.: НУХТ, 2003. — 196 с.