Розробка системи автоматизації процесу витопки жиру на лінії АВЖ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

сировина, АВЖ, SIMATIC PDM, HART, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Приходько, В. О. Розробка системи автоматизації процесу витопки жиру на лінії АВЖ : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Віталій Олександрович Приходько ; наук. керівник Сергій Андрійович Киричук. – Київ, 2021. – 85 с.