Причини, прояви і наслідки сімейного насильства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналізуються причини, прояви і наслідки сімейного насильства та розкривається суспільна небезпека цього соціального явища. Analyzes the causes, manifestations and consequences of family violence and menus social danger of this social phenomenon.

Опис

Ключові слова

порушення прав людини, злочин, насильство, сім’я, батьки, діти, human rights, crime, violence, family, parents, children, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Лисенко, І. А. Причини, прояви і наслідки сімейного насильства / І. А. Лисенко, В. В. Жук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – Ч. 4. – С. 119-121.