Білкововмісні харчові продукти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробка рецептур виготовлення харчових продуктів з використанням як інгредієнта концентратів білків зернових та ізолятів олійних культур базується на визначенні оптимального внесення даних компонентів для поліпшення в’язкості та структурно-механічних характеристик продукту та його органолептичних показників. The development of recipes for the manufacture of food products using grain protein concentrates and oilseed isolates as an ingredient is based on determining the optimal application of these components to improve the viscosity and structural-mechanical characteristics of the product and its organoleptic indicators.

Опис

Ключові слова

олія, oil, білок, white, жир, fat, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Романовська, Т. І. Білкововмісні харчові продукти / Т. І. Романовська, М. І. Осейко, В. І. Шевчик // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : тези доповідей ІІ-ої міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, м. Київ, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 71.