Деякі особливості формування проектних команд

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даний час наявність команди є однією з ознак високоефективних підприємств. Тому професіоналізм керівника багато в чому визначається його здатністю перетворити структурні підрозділи організації в професійні саморегулюючі команди, здатні самостійно і професійно вирішувати поставлені перед ними завдання та оптимізувати власну діяльність. Currently, the team is one of the hallmarks of high-performance businesses. Therefore, professionalism head is largely determined by its ability to transform the structural units of the organization in the self-regulating professional team capable of independently and professionally to solve their tasks and optimize its operations.

Опис

Ключові слова

команда, проект, етапи формування команд, stages of team building, the team, project, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. Деякі особливості формування проектних команд / В. О. Москаленко // Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 груд. 2014 р., м. Ужгород. - Ужгород, 2014. - Ч. 2. – С. 195-198.