Забезпечення гарантій та принципів юридичної відповідальності в сфері здорового харчування дітей в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Якість та безпечність продуктів харчування, особливо харчування дітей ви- магають гарантій виробників та контролю держави. В цьому контексті питання законодавчого регулювання юридичної відповідальності держави, виробника і самоконтроль споживача очевидні та ключові. Принципи юридичної відповідальності в системі організації здорового харчування дітей в Україні визначають керівні засади, презумпції та підстави притягнення до різних видів юридичної відповідальності фізичних осіб, юридичних осіб, колективних утворень, держави та ії органів, визначають правові гарантії відшкодування шкоди. У принципах юридичної відповідальності конкретизуються сутність, функції, обумовлюються форми реалізації юридичної відповідальності
The quality and safety of food products, especially children's food, require manufacturers' guarantees and state control. In this context, the issues of legislative regulation of the legal responsibility of the state, the producer and self-control of the consumer are obvious and key. The principles of legal responsibility in the system of organizing healthy children's nutrition in Ukraine determine the guiding principles, presumptions and grounds for bringing individuals, legal entities, collective entities, the state and other bodies to various types of legal responsibility, and determine legal guarantees of compensation for damages. The principles of legal responsibility specify the essence, functions, and determine the forms of realization of legal responsibility

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, продукти харчування, споживач, здорове харчування, юридична відповідальність, food products, consumer, healthy food, legal responsibility

Бібліографічний опис

Задніпряна-Корінна, М. Ю. Забезпечення гарантій та принципів юридичної відповідальності в сфері здорового харчування дітей в Україні / М. Ю. Задніпряна-Корінна // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2021. – С. 127–129.