Освітня соціалізація молоді як запорука удосконалення управління підприємствами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, освітня соціалізація молоді, управління підприємствами, професіоналізм, educational socialization of youth, enterprise management, professionalism

Бібліографічний опис

Чугаєва, Н. Ю. Освітня соціалізація молоді як запорука удосконалення управління підприємствами / Н. Ю. Чугаєва // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2016. – С. 164-166.