Макаронні вироби із соєвим борошном

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі досліджена можливість використання соєвого знежиреного борошна для підвищення біологічної цінності макаронних виробів. Вивчено вплив дозування соєвого борошна і способу його внесення на якість виробів. Встановлені оптимальні параметри процесу тістоприготування і пресування. Досліджені колоїдні процеси і форми зв’язку вологи з матеріалом у макаронному тісті. The possibility of soya flour using for increasing of biological value of macaroni products have been researched in the work. The influence of soya flour dosage as well as way of it adding to the quality of products has been studied. The optimal technological parameters of dough making and pressing have been installed. The colloidal processes and forms of moisture linking in macaroni dough have been researched.

Опис

Ключові слова

перерозподіл вологи, distribution of moisture, біологічна цінність макаронних виробів, якість макаронних виробів, спосіб внесення соєвого борошна, технологічні параметри, biological value of macaroni products, quality of macaroni products, way of soya flour adding, technological parameters, кафедра технології зберігання і переробки зерна, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Макаронні вироби із соєвим борошном / В. Г. Юрчак, Т. В. Корж, Т. П. Голікова // Харчова і переробна промисловість. - 2001. - № 4. - С. 20–21

Зібрання