Удосконалення концепції сучасної хімічної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Хімія - одна з фундаментальних природничих наук, знання якої необхідні для успішного навчання студентів багатьох напрямів підготовки. В поєднанні з іншими природничими науками хімія сприяє формуванню наукового світогляду та забезпечує плідну діяльність майбутніх інженерів в усіх галузях виробництва, науки та інших сферах життєдіяльності. Відсутність необхідних хімічних знань, їх непослідовність або розрізненість призводять до того, що впровадження нових досягнень науки і технологій може стати потенційно небезпечним. Chemistry - one of the fundamental science, knowledge of which is essential for successful student learning many areas of training. In combination with other natural sciences chemistry contributes to scientific outlook and provides fruitful activity of future engineers in all industries, science and other spheres of life. Lack of chemical knowledge, their inconsistency and fragmentation lead to the fact that the introduction of new science and technology can be potentially dangerous.

Опис

Ключові слова

інженери, природничі науки, хімічна освіта, engineers, science, chemical is education, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Ішенко, В. Удосконалення концепції сучасної хімічної освіти / В. Ішенко, О. Полумбрик // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 листопада 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 332-333.