Результати та перспективи концентрації виробництва та консолідації активів в агропромисловому виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В залежності від стану концентрації виробників на ринку та його вхідних бар’єрів різні галузі харчової промисловості по-різному можуть бути залучені в процес подальшої консолідації активів. Depending on the state of concentration of manufacturers in the market and its various entry barriers food industry in different ways may be involved in the process of further consolidation of assets.

Опис

Ключові слова

концентрація виробництва, консолідація активів, агропромислове виробництво, concentration of production, consolidation of assets, agroindustrial production

Бібліографічний опис

Марченко, В. М. Результати та перспективи концентрації виробництва та консолідації активів в агропромисловому виробництві / В. М. Марченко // Управління сучасним підприємством : матеріали ІХ-ї Міжнародої науково-практичної конференції, 25–26 квітня 2013 р. : тези доп. — К. : НУХТ, 2013. — С. 122-124.