Підходи до ефективності управління організацією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інтегральний підхід до оцінки ефективності управління ґрунтується на побудові узагальнюючого показника, який охоплює декілька часткових показників ефективності управління, які не мають між собою прямих зв’язків. Прибічники інтегрального підходу намагаються оцінити різнорідні аспекти діяльності організації вцілому.
An integral approach to evaluating management effectiveness based on building a summary measure that encompasses several partial performance management, who have direct contact with each other. Supporters integrated approach trying to assess the diverse aspects the organization as a whole.

Опис

Ключові слова

діяльність підприємства, ефективність управління, інтегральний підхід, activities of the company, efficiency of, integrated approach, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ралко, О. С. Підходи до ефективності управління організацією / О. С. Ралко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 77 наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2011. - Ч. 3. - С. 161.