Поєднання сухої сироватки молочної збаченої з м’ясною сировиною в технології напівфабрикатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Об’єктом досліджень було обрано м’ясні напівфабрикати, які запропоновано збагатити, за допомогою внесення до рецептури молочної сироватки збагаченої Mg та Mn. Наведено корисні речовини, які містяться у молочних білках та запропоновано внести їх в рецептуру м’ясного напівфабрикату. Наведено спосіб, яким обробляють суху молочну сироватку збагачену Mg та Mn. The object of research was selected meat semi-finished products, which are proposed to been riched by adding to the recipe of whey enriched with Mg and Mn. The useful substances contained in milk proteins are given and it is suggested to include the min the recipe of a semi-finished meat product. The method of processing dry whey enriched with Mg and Mn is given.

Опис

Ключові слова

recipe, milk whey, magnesium, semi-finished products, meat, dumplings, молочна сироватка, рецептура, магній, напівфабрикати, м'ясо, пельмені, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Чернюшок, О. А. Поєднання сухої сироватки молочної збаченої з м’ясною сировиною в технології напівфабрикатів / О. А. Чернюшок, І. Ю Шевченко, Ю. В. Бірюк // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ імені М. Туган-Барановського. – С. 143.