Формування та використання фінансових ресурсів підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, фінансові ресурси, підприємство, фінансовий стан, ліквідність, оборотність, дохід, витрати, прибуток, ефективність

Бібліографічний опис

Матвійчук, Н. І. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Надія Ігорівна Матвійчук ; наук. керівник Олена Леонідівна Чернелевська. – Київ, 2022. – 82 с.