Дослідження фізико-хімічних властивостей меду різного походження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено електропровідність, кислотність, pH, в’язкість, масову частку води і відновлюючих сахарів, діастазне число та органолептичні показники для гречаного, соняшникового, квіткового і акацієвого меду врожаю 2011 року, зібраних у Вінницькій області. Визначено характер процесів структуроутворювання в цих зразках. Отримані результати порівняні з данними національних стандартів України.
Electrical conduction, acidity, pH, viscosity, the maintenance of water and reducing sugars, diastasis number, and also organoleptic propertis of buckwheat, flower, sunflower, flower and acacia honey, the crop of 2011 collected in Vinnitsa area are investigated. Character of processes of structurization in this samples is defined. Received results are compared with data of national standards of Ukraine.

Опис

Ключові слова

мед, honey, органолептичні показники меду, фізико-хімічні властивості, в’язкість, organoleptic, physical and chemical, viscosity, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Зібрання