Оцінка якості полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено результати досліджень та аналізу фізико-механічних властивостей біорозкладальних плівок. Експериментально підтверджено вплив кожної складової на властивості плівки. Розглянуто різні склади плівок та обрано найбільш оптимальне співвідношення компонентів. Досліджено вплив їстівного покриття на якість хлібобулочних виробів. Підтверджена доцільність використання їстівного покриття для хлібобулочних виробів з метою подовження строку їх зберігання. Запропонований спосіб нанесення покриття не передбачає значних економічних затрат. In article was studied and analyzed the physical and mechanical properties of the biodegradable films. Experimentally validated the influence of each component on the properties of the films. Various compositions of films have been described and choose the optimal ratio of components. Effect of edible coating on quality of bakery products was studied. Confirmed the feasibility of using edible coatings for bakery products with a view to extending their shelf life. The method proposed o f coating does not provide significant economic costs.

Опис

Ключові слова

біополімер, біорозкладальні плівки, їстівні плівки, крохмаль, хлібобулочні вироби, biopolimer, biodegradable films, edible films, starch, backery products, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Чорна, А. І. Оцінка якості полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва // Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 9. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 157-166.

Зібрання