Підвищення фінансової стійкості підприємства на основі управління оборотними активами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасних умовах економіки суб'єкти господарювання самостійно планують та здійснюють фінансово-економічну діяльність. При цьому найбільше уваги приділяють забезпеченню стабільності та прогнозуванню можливостей економічного зростання, що є неможливим без визначення таких базових характеристик, як платоспроможність та фінансова стійкість. In the current economic conditions entities independently plan and carry out financial and economic activity. The greatest attention is paid to the stability and capacity forecasting of economic growth, which is impossible without defining those basic characteristics, such as solvency and financial stability.

Опис

Ключові слова

суб'єкти господарювання, фінансово-економічна діяльність, економічне зростання, entities, financial and economic activity, economic growth

Бібліографічний опис

Давиденко, Ю. Підвищення фінансової стійкості підприємства на основі управління оборотними активами / Юлія Давиденко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 365-366.