Перспективні напрямки розвитку технології безалкогольних напоїв в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведені науково-дослідні роботи у виробничих умовах дозволяють значно оптимізувати роботу відділень чистих культур мікроорганізмів, інтенсифікувати процес зброджування сусла, покращити санітарно-гігієнічні умови виробництва і т.і. Крім цього, використаний в дослідженнях системний аналіз технологічних процесів, дозволив розробити математичні моделі окремих технологічних ділянок та за допомогою сучасної комп’ютерної техніки їх оптимізувати. Впроваджені заходи суттєво покращують економічні показники роботи підприємств в цілому. The research workin a production environment can significantly optimize the performance of branches of pure cultures of microorganisms to intensify the process of fermentation, improve the sanitary conditions of production, etc. Also use din studies of systems analysis processes, allowed to develop mathematical models of individual processareas and with the help of modern computer technology to optimize them. Implemented measures significant lyimprove economic performance of enterprisesin general.

Опис

Ключові слова

натуралізація, ферментовані напої, безалкогольні напої, naturalization, fermented beverages, soft drinks, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Прибильський, В. Л. Перспективні напрямки розвитку технології безалкогольних напоїв в Україні / В. Л. Прибильський // Енциклопедія сучасної України. - 2003. - Т. 2. – С. 368-369.

Зібрання