Modern innovative solutions in restaurant establishments

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The restaurant industry is one of the most dynamic industries, where innovation plays an important role in ensuring competitiveness and meeting the needs of the modern consumer. Modern innovative solutions in this area are proposed, which include various aspects, from technological to conceptual changes in the restaurant business
Ресторанна галузь є однією з найбільш динамічні галузі, де інновації відіграють важливу роль у забезпеченні конкурентоспроможності та задоволення потреб сучасного споживача. Запропоновано сучасні інноваційні рішення в цій сфері які включають різні аспекти, від технологічних до концептуальних змін в ресторанному бізнесі

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, technology, prospects, analysis, equipment, технологія, переспективи, аналіз, обладнання

Бібліографічний опис

Niemirich, O. Modern innovative solutions in restaurant establishments / O. Niemirich, I. Koretska, N. Stukalska, R. Vlasyuk // Distance education as the main problem of young people : the 15th International scientific and practical conference, 26–29 December 2023, Madrid, Spain. International Science Group. – 2023. – Pp. 267–270