Analysis of the nonlinear criteria use for the foods quality assessment

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The paper presents an analysis of the use of the definition of nonlinear criteria to check the quality of finished products. Comparative calculations of culinary dishes of the main organoleptic indicators and their descriptors showed showed identical results. When determining the priority of prototypes, you can use the calculation of both the qualimetric quality criterion and the calculation of the quality criterion for profilograms.В роботі представлено аналіз використання визначення нелінійних критеріїв для перевірки якості готової продукції. Порівняльні розрахунки кулінарних страв основних органолептичних показників та їх дескрипторів показали показали ідентичні результати. При визначенні пріоритетності дослідних зразків можна використовувати розрахунок як кваліметричного критерію якості, так і розрахунок крітерію якості за профілограмами.

Опис

Ключові слова

foods, quality analysis, priority of samples, rating, готова продукція, зразки, якість, рейтинг, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Koretska, І. Analysis of the nonlinear criteria use for the foods quality assessment / І. Koretska, L. Deinychenko, T. Kravchenko // Tourism of the XXI century: Global challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference, June 01, 2020. – Kyiv : KNUTE, 2020. – С. 497-503. DOI: https://doi.org/10.31617/k.knute.2020-06-01.71.