Удосконалення технології хліба з борошна зі зниженими хлібопекарськими властивостями шляхом використання поліпшувачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розробленню композиції порошкоподібних хлібопекарських поліпшувачів на основі ферментних препаратів, удосконаленню технології хліба з борошна зі зниженими хлібопекарськими властивостями, подовженню термінів зберігання хліба. The thesis is devoted to development of powdery composition bread improvers based enzymes, improvement Technology bread flour with reduced baking properties lengthening the shelf life of bread.

Опис

Ключові слова

ретроградація крохмалю, ферментні препарати нового покоління, сульфгідрильні групи, дисульфідні зв’язки, білкові речовини, окислення, показники якості, процес черствіння, retrohradatsiya starch, proteins, oxidation, quality, process cherstvenie, enzymatic new generation, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Савчук Н. І. Удосконалення технології хліба з борошна зі зниженими хлібопекарськими властивостями шляхом використання поліпшувачів : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.01 "Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів" / Савчук Наталія Іванівна ; НУХТ. - К., 2002. - 20 с.