Дослідження комунікативного дизайну виробничих систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогодні, широко використовують методику розроблення цифрового двійника, як комп'ютерного прообразу для будь-якого реального об'єкту. За досліджуваний об'єкт можна обрати, наприклад, все промислове підприємство з його виробничими лініями, конкретний екземпляр виробу або окремий технологічний процес.
Today, the method of developing a digital twin as a computer prototype for any real object is widely used. The object under study can be, for example, an entire industrial enterprise with its production lines, a specific product, or a separate technological process.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, дослідження, комунікативний дизайн, виробнича система, цифровий двійник, research, communication design, production system, digital twin

Бібліографічний опис

Дослідження комунікативного дизайну виробничих систем / О. С. Володін, О. М. Гавва, С. В. Токарчук, О. С. Савчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 75-78