Дослідження процесу забруднення пори фільтрувального елементу при мембранному розділенні дисперсних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонований шлях дослідження та моделювання процесів мембранного розділення дисперсних систем для аналізу різних аспектів даного технологічного процесу харчових виробництв, що дозволяє вирішувати виникаючі виробничі задачі, спрямовані на отримання якісних параметрів готового продукту, а також підвищити ефективність виробничого процесу. Дана методика теоретичного дослідження може бути застосована для аналізу закономірностей процесу фільтрування рідкої фази з врахуванням структурно-механічних параметрів пористого каркасу мембрани.
The paper proposes a way to research path and modeling the processes of membrane separation of dispersed systems to analyze various aspects of this technological process of food production, which allows solving emerging production problems aimed at obtaining high-quality parameters of the finished product, as well as increasing the efficiency of the production process. This theoretical research methodology can be used to analyze the regularities of the liquid phase filtration process, taking into account the structural and mechanical parameters of the porous membrane frame.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, дослідження процесу забруднення, пори фільтрувального елементу, мембранне розділення дисперсних систем, department of foodstuff expertise, research of the contamination process, pores of the filter element, membrane separation of dispersed systems

Бібліографічний опис

Пащенко, Б. С. Дослідження процесу забруднення пори фільтрувального елементу при мембранному розділенні дисперсних систем / Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 111-113