Функціональний продукт на основі альбумінного сиру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Завдяки введенню сироватки як рецептурного компонента альбумінний сир з харчовими волокнами набуває стабільної структури, підвищується його біологічна цінність. Амінокислотний склад сироваткових білків, отриманих термокислотною коагулією, відповідає потребам організму людини найповніше, їх харчова і біологічна цінність є виключно високою. Розробку нових комбінованих альбумінних продуктів підвищеної біологічної цінності, які позитивно впливають на фізіологічні функції організму людини, вважаємо актуальною і доцільною з погляду функціонального харчування. With the introduction of serum as prescription albuminnyy cheese component of dietary fiber becomes stable structure, increases its biological value. Amino acid serum proteins composition obtained thermo acid coagulation, meets the human body needs totally. Their nutritional and biological value is extremely high. New, combined albuminnyy products development with high biological value positively influences on physiological the human body functions is considered relevant and appropriate in terms of functional foods.

Опис

Ключові слова

харчові волокна, dietary fiber, сир альбумінний, albuminnyy cheese, білковий продукт, protein product, рослинна сировина, plant material, біологічна цінність, biological value, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Грек, О. В. Функціональний продукт на основі альбумінного сиру / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, Н. М. Талалай // Екотрофологія. Сучасні проблеми : матер. I Міжнар. науково-практ. конф., 30 травня – 1 червня 2005. – С. 185-186.