Організація зовнішньоекономічної служби, як елемента системи управління експортно-імпортними операціями на рівні підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств - це сфера господарської діяльності, що зв'язана з міжнародною виробничою і науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок. Вихід на зовнішній ринок самостійних суб'єктів господарської діяльності повинен сприяти пристосуванню економіки до системи світогосподарських відносин, формуванню економіки відкритого типу. Foreign economic activity of enterprises - is the sphere of economic activity that is associated with international production and scientific-technical cooperation, export and import products output on the external market. Exit to the external market independent economic entities should facilitate adjustment of the economy to the system of world economic relations, formation of economy open.

Опис

Ключові слова

системи управління, експортно-імпортні операції, підприємство, management system, export-import transactions, enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Поперечний, Б. Організація зовнішньоекономічної служби, як елемента системи управління експортно-імпортними операціями на рівні підприємства / Богдан Поперечний, Ірина Тюха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 240-242.