Мотивації студентської молоді до здорового способу життя засобами фізичної культури та спорту

Ескіз недоступний

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті висвітлено аспекти формування мотиваційного ставлення студентської молоді до фізичного виховання, засобів фізичної культури та спорту й забезпечення здорового способу життя молоді та запропоновано способи її мотивації до ведення здорового способу життя за допомогою використання сучасних методів до проведення занять фізичного виховання. Формування потреби рухатися є пріоритетним у навчальному процесі, що можливо тільки за умов систематичних занять фізичною культурою та спортом. Однією з основних складових цієї діяльності є мотивація. The article covers aspects of forming a student motivational attitud physical education, means of physical culture and sports, and providing a healthy lifestyle for young people, and suggests ways to motivate her to lead a healthy lifestyle through the use of modern methods to conduct physical education. Formation of the need to move is a priority in the educational process, which is possible only under the conditions of systematic physical culture and sports. One of the main components of this activity is motivation.

Опис

Ключові слова

фізична культура, спорт, physical culture, sport, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Топчієва, Г. О. Мотивації студентської молоді до здорового способу життя засобами фізичної культури та спорту / Г. О. Топчієва // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. – С. 280–283.