Формування в системі обліку, аналізу та аудиту інформації про ефективність використання основних засобів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

основні засоби, ефективність, показники ефективності основних засобів, первинні документи, бухгалтерський облік, фінансова звітність, аналіз, аудит, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Дячишин, А. Р. Формування в системі обліку, аналізу та аудиту інформації про ефективність використання основних засобів : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Андріан Романович Дячишин ; наук. керівник Наталія Володимирівна Кудренко. – Київ, 2023. – 79 с.