Стан та перспективи виробництва яловичини в Київській області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлено стан та проблеми виробництва яловичини в столичній області; визначено сукупність заходів для забезпечення рентабельного ведення м'ясного скотарства в області та досягнення галуззю прогнозованих показників розвитку. The situation and problems of production of beef in Kiev region are considered. The measures to ascertain profitability of meat cattle breeding in the region and to achieve the forecasted indicators of the industry development are defined.

Опис

Ключові слова

ринок, виробництво яловичини, м’ясне скотарство, велика рогата худоба, поголів’я худоби, продуктивність тварин, market, production of beef, meat cattle breeding, cattle, total number of livestock of cattle, productivity of animals, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кутас, О. О. Стан та перспективи виробництва яловичини в Київській області / О. О. Кутас, П. І. Шаран //Організаційно-правові та фінансово-економічні проблеми адаптації підприємств АПК до ринкових умов господарювання та шляхи їх вирішення : Всеукраїнська науково-практична конференція, тези доповідей. – К.: НУХТ, 2005. – С. 56-57.