Технологічні аспекти промислового виробництва олії та паст з волоських горіхів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі розглянуто питання промислової переробки волоських горіхів. Виробництво горіхових паст та олій в Україні є перспективним напрямом харчової промисловості, з огляду великої кількості садів волоських горіхів. Особливу увагу при розробленні технології виробництва паст і олій слід звернути на збільшення терміну зберігання готової продукції. The issue of industrial processing of walnuts is considered in the work. The production of nut pastes and oils in Ukraine is a promising area of the food industry, given the large number of walnut orchards. Particular attention in the development of technology for the production of pastes and oils should be paid to increase the shelf life of finished products.

Опис

Ключові слова

волоські горіхи, олія, паста, виробництво, кафедра технології консервування, walnuts, oil, pasta, production

Бібліографічний опис

Лукіянік, О. В. Технологічні аспекти промислового виробництва олії та пас т з волоських горіхів / О. В. Лукіянік, В. В. Шутюк, В. П. Василів// Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12 – 13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 237