Склад біологічно активної суміші (Патент на корисну модель № 101668)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад біологічно активної суміші, що містить дефекат цукрового виробництва і фосфатну кислоту, який відрізняється тим, що у суміш додатково вносять сильвініт, а інгредієнти беруть в таких співвідношеннях, мас. %: дефекат 91,2-75,0 фосфатна кислота 7,1-16,7 сильвініт 1,7-8,3. The composition of biologically active mixture containing defecate of sugar production and phosphate acid, which is different in that the mixture additionally adds the sylvinit, and the ingredients are taken in the following ratios, mass %: defecate 91,2-75,0 phosphate acid 7,1-16,7 sylvinit 1,7-8,3.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, кальційкарбонатний осад, сильвініт, фосфатна кислота, calcium carbonate sediment, sylvinit, phosphate acid

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 101668 Україна, МПК С01В 25/32, C01D 5/00. Склад біологічно активної суміші / О. П.Перепелиця, А. І. Самчук, Т. В. Петренко, В. М. Іщенко, К. В. Вовк ; заявник та власник патенту Національний університет харчових технологій. – № u 2015 02954; заявка 31.03.2015; опубл. 29.09.2015, Бюл. № 18.

Зібрання