Розроблення двовальної тістомісильної машини з комбінованим робочим органом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НУХТ

Анотація

Запропонована конструкція забезпечує інтенсифікацію процесу замішування тіста. Її встановлення дозволяє комплексно механізувати та автоматизувати процес приготування тіста, скоротити кількість обладнання в технологічній лінії, що призводить до скорочення виробничих площ та підвищує економічні показники роботи підприємства. The proposed design provides an intensification of the process kneading the dough. Its installation allows for complex mechanization and automate the process of preparing the dough, reduce the amount of equipment in the technological line, which leads to a reduction in production space and increases the economic performance of the enterprise.

Опис

Ключові слова

тісто, заміс, комбінований, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, dought, kneading, combined

Бібліографічний опис

Бондарук, В. Розроблення двовальної тістомісильної машини з комбінованим робочим органом / В. Бондарук, В. Рачок, Ю. Теличкун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 28.