Проблема розвитку особистості у творчості Е. Мунье

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена комплексному розгляду проблеми розвитку особистості в контексті творчості Е. Мунье
Article dedicated to the complex review of the problem developments of person in context of works E. Munye

Опис

Ключові слова

наука, особистість, наукове знання, історія філософії, history of philosophy, science, person, scientific knowledge, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Клочков, І. В. Проблема розвитку особистості у творчості Е. Мунье / І. В. Клочков // Міжнародна наукова конференція : Дні науки філософського факультету – 2011, 20-21 квітня. - 2011. – Ч. 1. – С. 159-161.