Ефлюент метантенку, як поживне середовище для культивування мікроводоростей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогодні мікроводорості мають великий промисловий і економічний потенціал як цінна сировина для використання у фармації, медицині, сільському господарстві, виробництві біопалива, виготовленні продуктів харчування, барвників [1]. Актуальною проблемою залишається очищення стічних вод тваринництва. Широко використовуються механічні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні методи. Однак усі вони не забезпечують повної екологічної безпеки, оскільки залишкова концентрація забруднень досить висока, що не дає змоги скидати стоки у водойми. Також не вирішене питання утилізації утворюваного в аеробних умовах надлишкового активного мулу. Одним з найбільш перспективних способів очищення є метаногенез [2]. Так як стоки після метантенків містять велику кількість мінеральних речовин, а мікроводорості здатні синтезувати з неорганічних речовин цінні сполуки (ліпіди, білки, вуглеводи, пігменти), можна рекомендувати культивувати Spirulina platensis на стоках. Така рекомендація зумовлена наявністю необхідних речовин для росту, можливістю швидкого приросту біомаси спіруліни (її продуктивність набагато перевищує продуктивність навіть найврожайніших видів вищих рослин), можливістю очищувати стоки від високих концентрацій біогенних речовин

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, курячий послід, chicken manure, метантенк, methane tank, ефлюент, effluent

Бібліографічний опис

Обща, Л. О. Ефлюент метантенку, як поживне середовище для культивування мікроводоростей / Л. О. Обща, Р. А. Тарасенко // Біологічні дослідження – 2016 : збірник наукових праць. – Житомир : Рута, 2016. – C. 56–57.