Гастрономічна мекка Азії – Сінгапур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто особливості туристичних потоків до Сінгапуру. Визначені особливості національної гастрономії Сінгапуру. Охарактеризовані основні гастрономічні маршрути. Features of tourist flows to Singapore are considered. The features of Singapore's national gastronomy are determined. The main gastronomic routes are described.

Опис

Ключові слова

туризм, гастрономічний туризм, азійська кухня, Сінгапур, кафедра туристичного та готельного бізнесу, tourism, gastronomic tourism, Asian cuisine, Singapore

Бібліографічний опис

Пишинська, І. Гастрономічна мекка Азії – Сінгапур / І. Пишинська, С. П. Батиченко // Практика та перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 108-111.