MRP-системи як важливий елемент управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогодні основним джерелом конкурентних переваг більшість компаній розглядає логістику, а саме сучасні логістичні технології MRP.

Опис

Ключові слова

MRP-системи, управління підприємством, MRP-системы, MRP-system, business management

Бібліографічний опис

Яндюк, О. В. MRP-системи як важливий елемент управління підприємством / О. В. Яндюк // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 267-268.