Органічне виробництво продуктів харчування і його місце у забезпеченні продовольчої безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В цьому розділі монографії: - описується поняття органічних продуктів; - розглядається взаємозвязок якості, екологічності та економічної доступності продуктів харчування в Україні; - зясовується вплив органічного виробництва на продовольчу безпеку в країні. This chapter of monograph consist of: - describtion of the concept of organic products; - consideration of the relationship between quality, environmental and economic availability of food products in Ukraine; - analyze of impact of organic production on food security in the country.

Опис

Ключові слова

органічні продукти, продовольча безпека, економічна доступність, organic products, food safety, economic availability, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тіхонов, Н. О. Органічне виробництво продуктів харчування і його місце у забезпеченні продовольчої безпеки / Н. О. Тіхонова // Принципи збалансування продовольчої безпеки : монографія. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 380 с. - С. 101-116.