Cyprus as one of the most attractive offshore areas for Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

In the scientific paper the definition of the term “offshore” was analyzed. The largest offshore zones in the world were identified. The dynamics of direct foreign investments from Ukraine to other countries of the world for 2015-2017 were interpreted. The reasons of Cyprus's attractiveness for Ukraine as an offshore zone and influence of capital outflow from Ukraine to its economy were determined.

Опис

Ключові слова

foreign direct investment, offshore zone, taxation, capital, офшорна зона, прямі іноземні інвестиції, оподаткування, капітал, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Maziar, O. Cyprus as one of the most attractive offshore areas for Ukraine / O. Maziar, N. Bozhok // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. - С. 625.