Фактори гальмування розвитку підприємств спиртової галузі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі досліджено фактори, що гальмують розвиток підприємств спиртової галузі України. Визначено заходи, які дадуть можливість на законодавчому рівні врегулювати питання виробництва і реалізації продукції спиртової галузі. The factors that inhibit the development of enterprises of the alcohol industry of Ukraine are investigated in the work. Measures have been identified that will make it possible to regulate the production and sale of alcohol products at the legislative level.

Опис

Ключові слова

спиртові заводи, distilleries, спирт етиловий, ethyl alcohol, розвиток, development, фактори гальмування, inhibition factors, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Закревська, Л. М. Фактори гальмування розвитку підприємств спиртової галузі України / Л. М. Закревська // Розвиток бухгалтерського обліку, оподаткування і контролю в умовах інтеграційних процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 22–23 жовтня 2020 р. – Херсон : ДВНЗ ХДАУ, 2020. – С. 262–263.