Спосіб водопідготовки (Деклараційний патент на винахід № 34741)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис до патенту на корисну модель. Description to useful model patent.

Опис

Ключові слова

вода, water, спосіб підготовки, очищення, method of preparation, purification, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент 34741 UA, МПК 6 C02F1/44, C12R1:865 Спосіб водопідготовки / Гулий І. С., Домарецький В. А., Бадеха В. П., Кисла Л. В., Позняк О. М., Усатюк С. І. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № 99073726 ; заявл. 01.07.1999 ; опубл. 15.03.2001 , Бюл. № 2, 2001 р.

Зібрання