Параметричний синтез системи Сoil-Vision в потоковотранспортних модулях харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

автоматичні систем управління, пневмоприводи, потоковотранспортний модуль, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Володін, О. С. Параметричний синтез системи Сoil-Vision в потоковотранспортних модулях харчових виробництв : кваліфікаційна робота ... магістра : 131 Прикладна механіка / Олександр Сергійович Володін ; наук. керівник Олександр Миколайович Гавва. – Київ, 2021. – 82 с.